• صفحه اصلی
 • کتابخانه‌ها
 • درخواست کتابخانه
 • درباره ما
 • مخزن فایل

  کتابخانه‌های CSS ،JavaScript
  و فونت بر بستر CDN

  سرعت بالا
  به کمک کتابخانه ابر آروان سرعت بارگذاری سایت خود را افزایش دهید و از کتابخانه‌ها در بستر CDN استفاده نمایید.
  بروزرسانی مستمر
  روزانه از آخرین آپدیت ارائه شده برای کتابخانه‌ها مطلع شوید و از آخرین نسخه آن برای سایت خود استفاده کنید.
  کارایی آسان
  به راحتی و تنها با کپی کردن لینک کتابخانه مورد نظر و قراردادن آن در وبسایت خود از آن استفاده کنید و از مزایای آن بهره‌مند شوید.

  کتابخانه‌های محبوب جاوا اسکریپت بر بستر CDN

  نام لینک
  vuejs-paginate
  vue, paginate, pagination
  emergence.js
  viewport, visibility, reveal, animation, scroll, element
  es7-shim
  ecmascript, harmony, es7, ES2016, shim, polyfill
  loadCSS
  async loading, css, stylesheets, preload
  clipboard-polyfill
  clipboard, HTML5, copy, copying, cut, paste, execCommand, setData, getData, polyfill
  vue-toasted
  toast, vue, vue-toasted, toasted, responsive, touch-compatible, touch, vue-toast, vue-toastr, toastr
  react-dom
  react, jsx, transformer, view, dom, server
  europa
  html, markdown, convert, converter
  botui
  bot, chat, conversational, interface, js, ui
  angular-css-injector
  angular, slider, bootstrap-slider, bootstrap

  کتابخانه‌های محبوب سی‌اس‌اس بر بستر CDN

  نام لینک
  modern-normalize
  normalize, css, reset, browser, style
  typebase.css
  css, less, sass, typography, web
  bulmaswatch
  css, sass, flexbox, responsive, framework, themes
  design-system
  Salesforce, Lightning
  tocas-ui
  tocas, css3, ui
  CSS-Mint
  UI, kit, css
  react-uwp
  uwp, microsoft-uwp, fluent, microsoft-fluent, uwp-design, fluent-design, react, typescript, javascript, react-components
  shoelace-css
  basics, css, starter
  devicon
  programming, icons, svg, font
  html5-device-mockups
  html5, device, mockups, demo, portfolio

  کتابخانه‌های محبوب فونت انگلیسی بر بستر CDN

  کتابخانه‌های محبوب فونت عربی بر بستر CDN