• صفحه اصلی
 • کتابخانه‌ها
 • درخواست کتابخانه
 • درباره ما
 • مخزن فایل

  کتابخانه‌های CSS ،JavaScript
  و فونت بر بستر CDN

 • ورژن
 • jquery.cycle2

 • The successor to Cycle.
  Cycle2 is a mobile and desktop friendly slideshow built around ease-of-use with a declarative API.
  It supports responsive designs, dynamic slideshow manipulation, swipe events, and lots of options!
 • لینک‌ها